Výnimočný učiteľ: Lucia Dovalová

Lucia Dovalová

Som učiteľka chémie a výtvarnej výchovy v ZŠ s MŠ Badín. Vediem chemický krúžok Kremík pri ZŠ Badín. Webstránku našej chémie – chemické projekty v spojení s výtvarnou, chemické experimenty a nápady pre vedecké bádanie žiakov si môžete pozrieť tu.

Naučte sa, inšpirujte sa

Chémia
6. ročník ZŠ
7. ročník ZŠ
Chémia
8. ročník ZŠ
Chémia
6. ročník ZŠ
7. ročník ZŠ
Chémia
6. ročník ZŠ
7. ročník ZŠ
Chémia
6. ročník ZŠ
7. ročník ZŠ
Chémia
8. ročník ZŠ
Chémia
6. ročník ZŠ
7. ročník ZŠ
Chémia
8. ročník ZŠ
Chémia
8. ročník ZŠ
Chémia
6. ročník ZŠ
7. ročník ZŠ