Výnimočný učiteľ: Lucia Dovalová

Som učiteľka chémie a výtvarnej výchovy, vyštudovaná chem. inžinierka ale aj výtvarníčka. Okrem niekoľkoročnej snahy prepájať tieto dva zdanlivo nespojiteľné svety vedy a umenia (projekt Kaleidoskop, Kryštalizácie v polarizovanom svetle, Modrotlač, Ručný papier, Pigmenty a iné) sa sústreďujem vo vyučovacom procese na aktívnu experimentálnu činnosť a praktické aktivity žiakov. Je už tomu 12 rokov, čo sa snažím ísť spomínanou cestou. Aktívne experimentovanie sa mi javí aj vďaka skúsenostiam ako cesta podpory chápania žiakov prírodných, chemických procesov, porozumenia vzájomných vzťahov a ich významu vo svete okolo nás. Vďaka experimentom si žiaci môžu utvrdiť teoretické vedomosti, alebo i teóriu z experimentu postupne vyvodiť. 

Moja chemická webová stránka www.mladychemik.webnode.sk, kde už niekoľko rokov uverejňujem rôzne materiály z chémie i v prieniku s umením sa stala inšpiráciou pre učiteľov chémie základných, stredných aj vysokých škôl. Možnosť prispievať aj na web vynimocneskoly.sk značne rozšírilo toto pole pôsobenia, a preto som rada, že i tu môžem naďalej inšpirovať iných. 

Jednotlivé témy, ktorým sa venujem sú zaradené do vzdelávacích oblastí a tematických celkov z chémie tak, aby sa dali využiť/zahrnúť aj v bežnom vyučovacom procese na spestrenie hodín. Zároveň mnohé sú použiteľné i v domácom vzdelávaní. Svojim obsahom tvoria nadstavbu k učivu, sú možnosťou zaujímavého experimentovania (v podmienkach škôl bez laboratórií a pomôcok možnosťou premietnutia videoexperimentu žiakom), a tiež presahom do výtvarného sveta. Prepojenie chémie s umením v reálnom svete prebieha ustavične. Chcem práve aj skrz moje materiály na toto prepojenie zmysluplne upozorniť a naviesť k realizácii týchto rôznych motívov vo vyučovaní.

Moje videoexperimenty, prezentácie sú bez hlasového záznamu – čo je zámerom, pretože takto ponúkam akýsi polotovar aj pre učiteľov, ktorý môžu použiť na svojich hodinách ale s vlastným vysvetlením a komentárom. Je totiž dôležité, aby sme neustávali vo vlastnom raste, učení sa, ale neustále premýšľali a posúvali sa ďalej.

Naučte sa, inšpirujte sa

Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola