Prírodný pH indikátor

Chémia
8. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: VÝZNAMNÉ CHEMICKÉ PRVKY A ZLÚČENINY
Tematický celok: NEUTRALIZAČNÉ A REDOXNÉ REAKCIE
Téma: pH INDIKÁTORY

Antokyány (z gréckych slov ἀνθός (ánthos) = kvet, κυανός (kyanos) = oceľovo modrý) sú rastlinné pigmenty, ktoré spôsobujú modré, fialové alebo červené zafarbenie mnohých kvetov, plodov či vegetatívnych orgánov. Napríklad sa podieľajú na modrom sfarbení kvetov fialiek, červenom sfarbení kvetov divých makov, muškátu či ibišteka a tiež spôsobujú zmenu farby kvetov pľúcnika lekárskeho z ružovej, cez fialovú až po modrú. Sú obsiahnuté vo vtáčom zobe, ríbezli čiernej, čučoriedke, cvikli. Môžu sa nachádzať aj v listoch, a sfarbovať ich do modra, čo pozorujeme u červene kapusty.

Antokyány sú citlivé na pH a ich farba sa mení v závislosti od kyslosti či zásaditosti prostredia.

Čo sa stane, ak časť rastlinky, ktorá obsahuje antokyány, použijeme ako pH indikátor?

Vyskúšaj si to 😉

Pozri si nápovedné video a postupuj podľa nižšie uvedeného postupu.

Experiment

Ako pH indikátor môžeš použiť červenú kapustu, muškátový kvet, kvet ibišteka červeného, čučoriedku, cvikľu či iné. Stačí si vybrať jeden pH indikátor, ktorý je pre teba dostupný a zrealizovať s ním experiment. Výluh pripravíš podobným spôsobom, ako je uvedené nižšie.

Pomôcky a chemikálie:

10 sklených pohárikov, lyžička, štamperlík, sitko, kuchynský ocot, sóda bikarbóna, červená kapusta, kvety muškátu červeného, voda

Postup:

1. Priprav roztok červenej kapusty:

 • Natrhaj 2-3 listy červenej kapusty, vlož ich do hrnca a zalej približne 1dcl vody.
 • Zmes zohrej až do varu a chvíľu povar. Nechaj vychladnúť a preceď.

2. Priprav roztok muškátových kvetov:

 • Dve hrste okvetných lupienkov z červeného muškátu vlož do pohára a zalej 1dcl vriacou vodou (1dcl).
 • Po 30 minútach lúhovania preceď do čistého pohára.

3. Priprav roztoky octu s rôznou koncentráciou postupným riedením (postupuj podľa návodu vo videu):

 • Do 1. pohárika nalej čistý kuchynský ocot.
 • Do 2. pohárika nalej 20ml (1 štamperlík) octu a dolej čistou vodou. Pomiešaj.
 • Do 3. pohárika nalej 20ml (1 štamperlík) roztoku z 2. pohárika, dolej čistou vodou a pomiešaj.
 • Do 4. pohárika nalej 20ml (1 štamperlík) roztoku z 3. pohárika, dolej čistou vodou a pomiešaj.
 • Do 5. pohárika nalej 20ml (1 štamperlík) roztoku zo 4. pohárika, dolej čistou vodou a pomiešaj.

4. Do 6. pohárika nalej čistú vodu

5. Priprav roztoky sódy bikarbóny s rôznou koncentráciou postupným riedením (postupuj podľa návodu vo videu):

 • Do 10. pohárika nasyp 2 lyžičky sódy bikarbóny, nalej vodu a miešaj, kým sa sóda nerozpustí.
 • Do 9. pohárika nalej 20ml (1 štamperlík) roztoku z 10. Pohárika, dolej čistou vodou a pomiešaj.
 • Do 8. pohárika nalej 20ml (1 štamperlík) roztoku z 9. Pohárika, dolej čistou vodou a pomiešaj.
 • Do 7. pohárika nalej 20ml (1 štamperlík) roztoku z 8. Pohárika, dolej čistou vodou a pomiešaj.

6. Do každého pohárika s roztokom nalej približne rovnaké množstvo výluhu z červenej kapusty a pozoruj.

7. Priprav si nové roztoky octu a sódy bikarbóny rovnakým postupom ako vyššie.

8. Nalej do nich výluh z kvetov muškátov a pozoruj zmenu farby.

Otázky:

1. Zisti, ktoré rastliny (okrem vyššie spomenutých) by si mohol(a) použiť ako pH indikátor?

2. Kvôli čomu by si aj tieto ďalšie rastliny mohol(a) použiť ako pH indikátor? Akú látku obsahujú?

3. Akou škálou farieb môžu prechádzať prírodné pH indikátory?

4. Od čoho závisí určitá farba prírodného pH indikátora?

5. Ktorú rastlinu si použil ako pH indikátor v tvojom experimente?

6. Opíš, akými farebnými zmenami prešiel tvoj pH indikátor?

7. V akom rozhraní pH sa nachádza kuchynský ocot?

8. V akom rozhraní pH sa nachádza sóda bikarbóna?

9. Aké pH má voda?

10. Napíš chemický vzorec a chemický názov sódy bikarbóny.

11. Vypočítaj hmotnosť sódy bikarbóny potrebnej k príprave roztoku, ak jej látkové množstvo je 0,14mol.

Mohlo by vás zaujímať

Biológia
Základná škola
Biológia
Prírodopis
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola