Výnimočný učiteľ: Zuzana Diová

Pracujem na Základnej škole Važeckej v Prešove, kde vyučujem anglický jazyk na 1. aj 2. stupni. Práca učiteľa pre mňa znamená, niečo ako poslanie, kde môžem žiakom pomôcť rozvíjať sa a podporiť ich v ich talentoch. Od skončenia vysokej školy v Prešove, som vyskúšala učiť všetky vekové kategórie, dokonca aj obchodnú angličtinu. 


Neustále sa učím novým veciam a aktívne zapájam do rôznych projektov, ktoré realizujeme na našej škole, ako napr. letné tábory, jarné a letné školy, doučovanie žiakov, skúšanie nových metód vyučovania momentálne Jolly Phonics v 1.ročníku. Tento rok som jednou z účastníkov IRPU (Individuálny rozvojový program učiteľa LEAF) a začínam tak meniť svoj spôsob vyučovania. Vo voľnom čase prevažne tvorím hry a aktivity pre svojich žiakov. 

Naučte sa, inšpirujte sa

Anglický jazyk
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola