Výnimočný učiteľ: Zuzana Diová

Pracujem na Základnej škole Važeckej v Prešove, kde vyučujem anglický jazyk na 1. aj 2. stupni. Práca učiteľa pre mňa znamená, niečo ako poslanie, kde môžem žiakom pomôcť rozvíjať sa a podporiť ich v ich talentoch. Od skončenia vysokej školy v Prešove, som vyskúšala učiť všetky vekové kategórie, dokonca aj obchodnú angličtinu. 


Neustále sa učím novým veciam a aktívne zapájam do rôznych projektov, ktoré realizujeme na našej škole, ako napr. letné tábory, jarné a letné školy, doučovanie žiakov, skúšanie nových metód vyučovania momentálne Jolly Phonics v 1.ročníku. Tento rok som jednou z účastníkov IRPU (Individuálny rozvojový program učiteľa LEAF) a začínam tak meniť svoj spôsob vyučovania. Vo voľnom čase prevažne tvorím hry a aktivity pre svojich žiakov. 

Naučte sa, inšpirujte sa

Anglický jazyk
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola