Minulý čas – pravidelné slovesá

Anglický jazyk
5. ročník ZŠ

Milí žiaci, pokračujeme v minulom čase a rozprávaní o minulosti. Iste chcete vedieť povedať čo ste včera robili, kde ste boli, koho ste stretli. Tentokrát máme už vo vete aj plnovýznamové slovesá to znamená napr. sloveso like, visit, watch, play … Keď sme sa učili minulý čas tieto slovesá sme v otázke alebo v zápore využili s pomocným slovesom do/ don’t teraz sa nám tieto dve slovíčka zmenia na did/ didn’t. Did you play football? I didn’t play football. – vidíte, že v týchto dvoch príkladoch sa nám so slovesom nič nedeje. Ale keď bude veta kladná, oznamovacia k slovesu pridáme koncovku -ed. I played tennis. Pozor deje sa to iba pri pravidelných slovesách. O nepravidelných si povieme nabudúce. Všetko vysvetlenie nájdete vo videu a následne si to precvičíte v pracovnom liste. 
Držím Vám prsty!

Mohlo by vás zaujímať

Matematika
Základná škola
Chémia
Základná škola
Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola
Geografia
Základná škola