Výnimočný učiteľ: Marek Krška

Ako vyštudovaný učiteľ anglického jazyka a biológie pôsobím v školstve takmer nepretržite od ukončenia štúdia na vysokej škole v roku 2013. Momentálne už siedmym rokom pracujem na základnej škole, kde môj úväzok pozostáva primárne z výučby anglického jazyka, ktorý je mojou veľkou vášňou.

Počas pandemickej situácie, kedy sme boli nútení presadnúť na dištančné vzdelávanie, sme si viacerí, vrátane mňa, uvedomili dôležitosť dostupnosti rôznorodých vzdelávacích materiálov, ktoré by umožnili žiakom viesť kvalitnú výučbu aj v prostredí mimo školy. No po návrate do škôl ich význam napriek tomu neklesol a prinášajú skvelý spôsob, ako uľahčiť vzdelávanie tým, ktorí nemôžu byť prezenčne v škole a doposiaľ boli nútení spoliehať sa primárne na poznámky od spolužiakov či učebnice, čo často vedie k nedostatočnému osvojeniu si učiva a problémom s jeho dobiehaním.

Vďaka rozkvetu digitalizácie je však možné túto situáciu neustále zlepšovať práve vytváraním voľne dostupných elektronických materiálov. Tie sú nápomocné nielen žiakom, ale aj samotným pedagógom. A keďže okrem jazykov sú mojím koníčkom aj digitálne technológie, neváhal som ani na moment zapojiť sa do tohto projektu, aby som aj ja sám mohol byť súčasťou tohto procesu. Z rovnakého dôvodu som sa tiež angažoval vo výzve ministerstva školstva na pozíciu školského digitálneho koordinátora, v ktorom aktívne pôsobím od jeho začiatku v roku 2021.

Verím, že s postupom času a zanietenosťou ďalších kolegov dokážeme jedného dňa zdigitalizovať obsah celého kurikula, z ktorého by sa v ideálnom prípade stal živý systém, schopný pružne reagovať na aktuálne potreby edukácie vo všetkých úrovniach vzdelávania.

Naučte sa, inšpirujte sa

Anglický jazyk
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola