Pojmová mapa na porovnanie času past simple a past continuous

Anglický jazyk
7. ročník ZŠ

Niekedy je naozaj ťažké orientovať sa v dvoch podobných veciach a gramatické časy past simple a continuous nie sú žiadnou výnimkou. Keďže slovenčina má minulý čas iba jeden, o to je to pre mnohých z nás náročnejšie.

Kde si treba pamätať akú koncovku? Aké treba použiť pomocné sloveso? Ako vyzerajú jednotlivé typy viet? Toto všetko prehľadne uvidíte v priloženej pojmovej mape a práve na základe zrkadlového porovnania ľahko pochopíte najvýznamnejšie rozdiely medzi týmito dvoma časmi, najmä pokiaľ patríte medzi tých ľudí, ktorým je najbližší vizuálny spôsob učenia sa.

Táto pojmová mapa vám poslúži nielen ako samostatný učebný materiál, ale aj ako zhrnutie základných informácií, ktoré sme si podrobne prešli v už zverejnených videách o minulom čase. Ak sa vám tým pádom bude čokoľvek zdať nejasné, neváhajte si ich pozrieť.

Príjemné učenie sa!

Mohlo by vás zaujímať