Výnimočný učiteľ: Lenka Paseková

Som učiteľka matematiky a chémie a súčasne aj koordinátor finančnej gramotnosti na ZŠ Zákopčie. Práca s deťmi ma baví pre svoju rozmanitosť. Uprednostňujem inovačné metódy vyučovania a snažím sa prepájať učivo medzi predmetmi. Už niekoľko rokov sa venujem finančnej gramotnosti a možnostiam využitia digitálnej techniky. Spojením týchto aspektov vznikol aj nápad včleniť finančnú gramotnosť do učiva geografie a vytvoriť materiál, ktorý bude interaktívnou formou približovať žiakom témy finančnej gramotnosti.

Jednotlivé témy sú zložené z troch častí. Prvá je video prezentácia vysvetľujúca pojmy z finančnej gramotnosti. Druhá časť je pracovný list, ktorý je venovaný niektorému štátu Európy a úlohy v ňom sú prepojením geografi a finančnej gramotnosti. V tretej časti je možnosť overiť si formou kvízu, tajničky alebo inou hravou formou získané vedomosti.

Naučte sa, inšpirujte sa