Výnimočný učiteľ: Lenka Paseková

Som učiteľka matematiky a chémie a súčasne aj koordinátor finančnej gramotnosti na ZŠ Zákopčie. Práca s deťmi ma baví pre svoju rozmanitosť. Uprednostňujem inovačné metódy vyučovania a snažím sa prepájať učivo medzi predmetmi. Už niekoľko rokov sa venujem finančnej gramotnosti a možnostiam využitia digitálnej techniky. Spojením týchto aspektov vznikol aj nápad včleniť finančnú gramotnosť do učiva geografie a vytvoriť materiál, ktorý bude interaktívnou formou približovať žiakom témy finančnej gramotnosti.

Jednotlivé témy sú zložené z troch častí. Prvá je video prezentácia vysvetľujúca pojmy z finančnej gramotnosti. Druhá časť je pracovný list, ktorý je venovaný niektorému štátu Európy a úlohy v ňom sú prepojením geografi a finančnej gramotnosti. V tretej časti je možnosť overiť si formou kvízu, tajničky alebo inou hravou formou získané vedomosti.

Naučte sa, inšpirujte sa

Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola