Vývoj peňazí na Slovensku

Geografia
7. ročník ZŠ

Rozumieť peniazom je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou. Cestou po Európe sa dozviete veľa zaujímavosti nielen o jednotlivých krajinách ale naučíte sa aj finančné pojmy a ich aplikáciu v bežných životných situáciách.

Našu menu EURO určite poznáš. Vieš ale niečo aj menách ktorými sa na našom území platilo v minulosti? Napovie ti video:

Svoje vedomosti si môžeš upevniť a rozšíriť v nasledujúcich úlohách.

A na záver si otestuj ako sa vyznáš v peňažných menách na území Slovenska.

Ak sa hra nespustí priamo na stránke, klikni na tento odkaz alebo naskenuj QR kód.

Mohlo by vás zaujímať

Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Dejepis
Stredná škola