Výnimočný učiteľ: Tomáš Talán

Tomáš Talán

Som mladý učiteľ, ktorý sa tomuto povolaniu venuje od roku 2017. Učím biológiu a geografiu na ZŠ M. Rázusa vo Zvolene. Žiakov vediem ku rôznym súťažiam, olympiádam a prírodovedným krúžkom. Od júna 2020 sme začali s manželkou, ktorá je tiež učiteľka, natáčať vzdelávacie videá z biológie, geografie a chémie na youtube kanál pod názvom Chebig. Dôvodom na tento nápad boli zatvorené školy kvôli pandémii. Deti si vedia tieto videá pozrieť kedy chcú. Súčasťou, niektorých videí sú aj pracovné listy a poznámky na konci videa.

Naučte sa, inšpirujte sa

Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola