Prenos genetických informácií

Biológia
8. ročník ZŠ

Prenos genetickej informácie je pre organizmov veľmi dôležitý. Nie len z hľadiska vzniku nových jedinoc, ale aj z hľadiska obnovovania poškodených buniek.

Mohlo by vás zaujímať

Geometria
Matematika
Základná škola
Chémia
Základná škola
Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola