Výnimočný učiteľ: Soňa Jenčušová

Soňa Jenčušová

Som absolventka vedeckého odboru Molekulárna biológia a ako učiteľka biológie pôsobím na ZŠ Staničná 13 v Košiciach 6 rokov. Táto práca ma mimoriadne napĺňa a som rada, že v nej môžem využiť svoje skúsenosti z pôsobenia v manažérskej a športovej oblasti. Biológia je veda zaoberajúca sa štúdiom prírody, ktorá je všade okolo nás a preto pokladám za dôležité priniesť prírodu do tried – na hodinách často využívame živé a neživé prírodniny – alebo preniesť výučbu do prírody.

Kreativita a využívanie moderných pedagogických metód sú moja silná stránka a preto na hodinách nechýba projektovanie, modelovanie, reálny zážitok a smiech. Pravidelne pripravujem žiakov na biologické olympiády a môžeme sa pochváliť aj úspechmi na krajských a celoštátnych kolách. Pre prácu učiteľa je najdôležitejší prístup ku svoje práci, prístup k žiakom. Dávam dôraz na ich motiváciu, ale hlavne na zodpovedanie každodennej otázky „na čo mi to v živote bude“?

Naučte sa, inšpirujte sa

Biológia
Array ( [0] => Základná škola )
Základná škola
Biológia
Array ( [0] => Základná škola )
Základná škola
Biológia
Array ( [0] => Základná škola )
Základná škola
Biológia
Array ( [0] => Základná škola )
Základná škola
Biológia
Array ( [0] => Základná škola )
Základná škola
Biológia
Array ( [0] => Základná škola )
Základná škola
Biológia
Array ( [0] => Základná škola )
Základná škola
Biológia
Array ( [0] => Základná škola )
Základná škola
Biológia
Array ( [0] => Základná škola )
Základná škola
Biológia
Array ( [0] => Základná škola )
Základná škola
Biológia
Array ( [0] => Základná škola )
Základná škola