Výnimočný učiteľ: Soňa Jenčušová

Soňa Jenčušová

Som absolventka vedeckého odboru Molekulárna biológia a ako učiteľka biológie pôsobím na ZŠ Staničná 13 v Košiciach 6 rokov. Táto práca ma mimoriadne napĺňa a som rada, že v nej môžem využiť svoje skúsenosti z pôsobenia v manažérskej a športovej oblasti. Biológia je veda zaoberajúca sa štúdiom prírody, ktorá je všade okolo nás a preto pokladám za dôležité priniesť prírodu do tried – na hodinách často využívame živé a neživé prírodniny – alebo preniesť výučbu do prírody.

Kreativita a využívanie moderných pedagogických metód sú moja silná stránka a preto na hodinách nechýba projektovanie, modelovanie, reálny zážitok a smiech. Pravidelne pripravujem žiakov na biologické olympiády a môžeme sa pochváliť aj úspechmi na krajských a celoštátnych kolách. Pre prácu učiteľa je najdôležitejší prístup ku svoje práci, prístup k žiakom. Dávam dôraz na ich motiváciu, ale hlavne na zodpovedanie každodennej otázky „na čo mi to v živote bude“?

Naučte sa, inšpirujte sa

Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola