Semeno a klíčenie semien

Biológia
6. ročník ZŠ

Funkcia semena, stavba semena, rozdiel medzi nahosemenými a krytosemenými rastlinami, podmienky klíčenia rastlín, rozširovanie semien.

Mohlo by vás zaujímať

Ekológia
Vlastiveda
Špeciálna základná škola
Geografia
Základná škola
Dejepis
Stredná škola