Výnimočný učiteľ: Erika Švárna

Som špeciálnym pedagógom na Špeciálnej základnej škole v Ružomberku už 26 rokov. Od začiatku som hľadala nové metódy a formy práce so žiakmi s rôznym postihnutím, aby som im uľahčila porozumenie a motivovala žiakov k poznaniu aj  k učeniu. Absolvovala som školenie Apple Professional Development Trainer Agreement – ako využívať iPady vo výučbe, vďaka čomu som mohla od základov zmeniť spôsob učenia väčšiny predmetov. Zapájam sa do školení – hlavne v oblasti digitálnych technológií a čitateľskej gramotnosti. V tejto oblasti som poskytla viacero školení mojich kolegom, ktorých sa snažím motivovať  a viesť k modernizácii vyučovania. Snažím sa zavádzať inovatívne prvky do vyučovania, aby bolo pre žiakov čo najzaujímavejšie a zruzumiteľnejšie.  Na našej škole som zapojená do projektu Zelená škola, zapájam sa do grantových programov v rôznych oblastiach výučby a pravidelne sa podieľam na ich realizácií. 

Naučte sa, inšpirujte sa

Geografia
Špeciálna základná škola
Vlastiveda
Špeciálna základná škola
Ekológia
Vlastiveda
Špeciálna základná škola
Geografia
Špeciálna základná škola
Slovenský jazyk
Špeciálna základná škola
Slovenský jazyk
Špeciálna základná škola
Slovenský jazyk
Špeciálna základná škola
Slovenský jazyk
Špeciálna základná škola
Vlastiveda
Špeciálna základná škola
Vlastiveda
Špeciálna základná škola
Slovenský jazyk
Špeciálna základná škola
Slovenský jazyk
Špeciálna základná škola
Matematika
Špeciálna základná škola