Výnimočný učiteľ: Erika Švárna

Som špeciálnym pedagógom na Špeciálnej základnej škole v Ružomberku už 26 rokov. Od začiatku som hľadala nové metódy a formy práce so žiakmi s rôznym postihnutím, aby som im uľahčila porozumenie a motivovala žiakov k poznaniu aj  k učeniu. Absolvovala som školenie Apple Professional Development Trainer Agreement – ako využívať iPady vo výučbe, vďaka čomu som mohla od základov zmeniť spôsob učenia väčšiny predmetov. Zapájam sa do školení – hlavne v oblasti digitálnych technológií a čitateľskej gramotnosti. V tejto oblasti som poskytla viacero školení mojich kolegom, ktorých sa snažím motivovať  a viesť k modernizácii vyučovania. Snažím sa zavádzať inovatívne prvky do vyučovania, aby bolo pre žiakov čo najzaujímavejšie a zruzumiteľnejšie.  Na našej škole som zapojená do projektu Zelená škola, zapájam sa do grantových programov v rôznych oblastiach výučby a pravidelne sa podieľam na ich realizácií. 

Naučte sa, inšpirujte sa