Slovania a Veľká Morava

Vlastiveda
6. ročník ŠZŠ

Na vlastivede sa učíme ako v minulosti žili ľudia na našom území. Chceš sa dozvedieť, odkiaľ prišli naši predkovia na naše územie? Vieš, z akého národa pochádzaš? Kto založil prvý štát Slovanov? Aké veľké a dôležité veci dosiahli naši predkovia? Kto ich naučil našu reč a písmo? To všetko sa naučíš, keď si pozrieš video o našich predkoch Slovanoch a ríši, ktorú založili.

Mohlo by vás zaujímať