Výnimočný učiteľ: Adriana Joštiaková

Mgr. Adriana Joštiaková, PhD. mala k učiteľskému povolaniu vždy veľmi blízko, keďže už na základnej a strednej škole sa venovala doučovaniu svojich spolužiakov a fascinovalo ju hľadať nové zaujímavé spôsoby, ako im vysvetliť niečo, čomu nerozumejú. 

Začala preto študovať na Univerzite UKF FF v Nitre slovenský a anglický jazyk. Štúdium to nebolo ľahké, ale aj napriek tomu sa utvrdila v tom, že je to niečo, čo chce vo svojom živote robiť. Po štúdiu hneď nastúpila do práce a okrem učenia slovenského a anglického jazyka sa venovala aj vedeniu školského časopisu, manažovala Školskú žiacku radu, napísala a koordinovala niekoľko Erasmus a eTwinning projektov, z ktorých mnohé získali aj národné a medzinárodne certifikáty kvality. 

Považuje sa za celoživotného študenta, lebo rozširovať svoje obzory neprestala ani po ukončení vysokej školy. Práve naopak. Neustále hľadala a hľadá nové možnosti sebarozvoja, a preto absolvovala niekoľko metodických seminárov a vzdelávaní nielen na Slovensku (prostredníctvom MPC, etwinningu, Microsoft webináre, Teach Up), ale aj v zahraničí a svoje obzory si rozšírila v Cambridge, Portsmouth či v ETI Malta. Aj vďaka týmto skúsenostiam uplatňuje vo výučbe demokratický vzťah medzi učiteľom a žiakom, učenie zamerané na žiaka, kooperatívne vyučovanie, skupinovú prácu či formatívne hodnotenie.

Jej srdcovou záležitosťou sa v posledných rokoch stala aplikácia interaktívnych online nástrojov vo výučbe v rozumnej miere. Generácie detí sa postupne menia a vyvíjajú, a preto ani školstvo by podľa nej nemalo zaspať na vavrínoch, ale posunúť sa novými smermi, pričom si zachová to dobré, čo priniesli predchádzajúce obdobia. 

Viac na mojom profile: https://www.linkedin.com/in/adriana-jo%C5%A1tiakov%C3%A1-48774010a/

Naučte sa, inšpirujte sa

Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola