O projekte

Nadácia ZSE sa od svojho vzniku snaží prispievať k zlepšovaniu procesu vzdelávania na Slovensku. Či už prostredníctvom dlhodobých partnerstiev alebo grantového programu Výnimočné školy. Vnímame, že veľa drobných a pozitívnych zmien sa vo vzdelávaní a v školstve deje už dnes. Program Výnimočné školy je určený na podporu učiteliek a učiteľov základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí majú motiváciu učiť zaujímavo a sú inšpiráciou pre svojich žiakov aj kolegov. V prvom ročníku programu sme podporili 32 výnimočných projektov sumou 73 770 €.

Výnimočné sú aj dni, ktoré momentálne zažívame. Opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19 postavili mnohých učiteľov do situácie, kedy musia vedomosti žiakom odovzdávať novým spôsobom. Učiteľmi sa zo dňa na deň stali aj rodičia. Aj oni denne trávia niekoľko hodín nad učením so svojimi deťmi popri svojich pracovných povinnostiach.

Výnimočná situácia nás preto inšpirovala k vzniku nového projektu. Na webovej stránke www.vynimocneskoly.sk odteraz nájdete zaujímavý obsah a učebné materiály z rôznych predmetov, ktoré sú určené pre žiakov, rodičov aj učiteľov. Ambíciou tejto stránky je byť inšpiráciou pre výučbu v tomto neštandardnom režime.