O projekte

Nadácia ZSE sa od svojho vzniku snaží prispievať k zlepšovaniu procesu vzdelávania na Slovensku. Či už prostredníctvom dlhodobých partnerstiev alebo grantového programu Výnimočné školy. Vnímame, že veľa drobných pozitívnych zmien sa vo vzdelávaní a v školstve deje už dnes. 

Program Výnimočné školy je určený na podporu učiteliek a učiteľov základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí majú motiváciu učiť zaujímavo a sú inšpiráciou pre svojich žiakov aj kolegov. V rámci programu sme reagovali na aktuálne výzvy dištančného vzdelávania pri špeciálnom programe Výnimočné doučko aj pri projekte Učíme sa spolu online. Doteraz Nadácia ZSE podporila vzdelávanie na Slovensku sumou bezmála 400 tisíc eur.

Výzvy posledných rokov postavili mnohých učiteľov do situácie, v ktorej sa naučili vedomosti žiakom odovzdávať aj novým spôsobom. Učiteľmi sa zo dňa na deň stali aj rodičia. Výnimočná situácia nás inšpirovala k vzniku nového projektu. Na webovej stránke www.vynimocneskoly.sk postupne vznikal zaujímavý obsah a učebné materiály z rôznych predmetov, ktoré sú určené pre žiakov, rodičov aj učiteľov. Ambíciou tejto stránky bolo inšpirovať výučbu v neštandardnom režime. 

Čas ukázal, že materiály vytvorené výnimočnými učiteľmi sú užitočné nielen v čase dištančnej výučby, ale môžu byť nápomocné kedykoľvek v priebehu školského roka na doplnenie či vysvetlenie chýbajúceho učiva. V Nadácii ZSE sme sa preto rozhodli projekt Učíme sa spolu online rozvíjať ďalej. V spolupráci s vybranými učiteľmi sa nám podarilo postupne obsah webstránky www.vynimocneskoly.sk rozšíriť o desiatky video príspevkov doplnených o pracovné listy či iné zaujímavé pracovné pomôcky. Obsah stránky ostáva naďalej dostupný pre širokú verejnosť. Viac informácií o aktuálnych ročníkoch programu nájdete na podstránke projektu Výnimočné školy.