Rastlinstvo a živočíšstvo Afriky

Geografia
6. ročník ZŠ

Našou ďalšou geografickou zastávkou bude kontinet Afrika. Budeme sa venovať rastlinstvu a živočíšstvu tohto kontinentu. Ako prvé by sme si mali zopakovať, aké typy krajín sa v Afrike nachádzajú. Okolo rovníka sa rozprestiera tropický dažďový prales, smerom od rovníka k obratníkom sa rozprestierajú savany a pri obratníkoch púšte a polopúšte. Pri severnom a južnom pobreží sa nachádzajú subtropické krajiny a pri vysokých pohoriach vysokohorské krajiny. V každom typy krajine sú odlišné podmienky (iná teplota, rozdielne množstvo zrážok), ktoré nevyhovujú všetkým rastlinám a živočíchom rovnako. Práve preto má každý typ krajiny rozdielne zloženie rastlinstva a živočíšstva. 

Úloha č. 1 – Osemsmerovka: nájdi v osemsmerovke názvy rastlín a živočíchov Afriky

 Rastliny: kakaovník, liana, akácia, palma, baobab, aloe 

Živočíchy: lev, krokodíl, slon, antilopa, surikata, mandril, pštros, ťava 

Zostávajúcich sedem písmen usporiadaj tak, aby si objavil ďalšieho afrického živočícha: _______________________________________________

Úloha č. 2 – Vyhľadaj si informácie o týchto rastlinách a živočíchoch na internete a priraď ich k jednotlivým typom krajinám podľa toho, kde sa vyskytujú

a) Tropický ďažďový prales: 

Rastliny: 

Živočíchy: 

b) Savana: 

Rastliny: 

Živočíchy: 

c) Púšte a polopúšte: 

Rastliny: 

Živočíchy: 

Úloha č. 3 – Klikni na nasledovný odkaz

 https://mol.org/regions/

v mape Afriky si postupne klikni na tieto štáty: Gabon, Sudan a Tanzania. Prezri si zloženie rastlinstva a živočíšstva týchto štátov a pokús sa určiť, aký typ krajiny zaberá väčšinu územia týchto štátov. Môžeš si pomôcť aj mapou v Atlase (Vegetačné oblasti): 

  • Gabon – 
  • Sudan – 
  • Tanzania – 

Úloha č. 4 – prečiarkni názvy tých rastlín, ktoré nepatria k subtropickým rastlinám: 

BAOBAB, AKÁCIA, OLIVOVNÍK, LIANA, PALMA, VINIČ, CITRUSY 

(pomôcka – prečiarkni tie, o ktorých sme sa dnes učili. Tie ostatné patria k subtropickému rastlinstvu). 🙂

Mohlo by vás zaujímať

Slovenský jazyk
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola