Výnimočný učiteľ: Tibor Sýkora

Štúdium som ukončil v roku 2012 na Filozofickej fakulte Univerzity  Konštatntína filozofa v Nitre. Vyštudoval som učiteľstvo akademických predmetov etická výchova a geografia. O niekoľko rokov neskôr som úspešne ukončil  rozširujúce štúdium v aprobácii biológia. 

Od roku 2012 učím na Základnej škole Jána Amosa Komenského v Tvrdošoviach (okres Nové Zámky), kde vyučujem vyššie uvedené predmety. Mojou srdcovou záležitosťou je však geografia. V tomto predmete som úspešne absolvoval I. a II. atestáciu.  Každoročne úspešne pripravujem žiakov na Geografickú olympiádu a ďalšie súťaže. Spolu s mojimi kolegami a vedením školy sa zapájame do rôznych projektov a aktivít, prostredníctvom ktorých chceme vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre vzdelávanie. 

Motiváciou pre mňa je samotná práca so žiakmi, vidieť ich napredovanie , menšie a väčšie úspechy. Veľkou inšpiráciou sú pre mňa moji kolegovia, od ktorých sa veľa učím. 

Naučte sa, inšpirujte sa