Výnimočný učiteľ: Tibor Sýkora

Štúdium som ukončil v roku 2012 na Filozofickej fakulte Univerzity  Konštatntína filozofa v Nitre. Vyštudoval som učiteľstvo akademických predmetov etická výchova a geografia. O niekoľko rokov neskôr som úspešne ukončil  rozširujúce štúdium v aprobácii biológia. 

Od roku 2012 učím na Základnej škole Jána Amosa Komenského v Tvrdošoviach (okres Nové Zámky), kde vyučujem vyššie uvedené predmety. Mojou srdcovou záležitosťou je však geografia. V tomto predmete som úspešne absolvoval I. a II. atestáciu.  Každoročne úspešne pripravujem žiakov na Geografickú olympiádu a ďalšie súťaže. Spolu s mojimi kolegami a vedením školy sa zapájame do rôznych projektov a aktivít, prostredníctvom ktorých chceme vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre vzdelávanie. 

Motiváciou pre mňa je samotná práca so žiakmi, vidieť ich napredovanie , menšie a väčšie úspechy. Veľkou inšpiráciou sú pre mňa moji kolegovia, od ktorých sa veľa učím. 

Naučte sa, inšpirujte sa

Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola