Kontinety, svetadiely a oceány

Geografia
5. ročník ZŠ

Pokyny

  • Povrch Zeme tvorí voda (69 %) a pevnina (31 %).
  • Voda – nachádza sa v oceánoch, moriach, ľadovcoch, riekach, jazerách a v podzemí.
  • Oceány – Tichý, Atlantický, Indický, Južný, Severný ľadový
  • Pevnina – kontinenty a svetadiely
  • Kontinenty – názvy odvodené od názvov litosferických dosiek – Severná Amerika, Južná Amerika, Eurázia, Afrika, Austrália, Antarktída
  • Svetadiely – pomenované podľa kultúrno-historického vývoja – Amerika, Európa, Ázia, Afrika, Austrália, Antarktída

Úloha

Priraď názvy kontinentov, svetadielov a oceánov do obrysovej mapy. Názvy kontinentov sú zelenou farbou, názvy svetadielov s červenou farbou a názvy oceánov s modrou farbou.

Pre zobrazenie úlohy v novom okne, kliknete sem.

Chcete si skontrolovať svoj výsledok? Správne riešenie nájdete v PDF súbore na stiahnutie.

Mohlo by vás zaujímať

Psychológia
Stredná škola
Dejepis
Stredná škola
Slovenský jazyk
Špeciálna základná škola
Biológia
Základná škola