Výnimočný učiteľ: Jozef Beňuška

Jozef Beňuška

Stredoškolský učiteľ fyziky na Gymnáziu Viliama Paulinyho – Tótha v Martine.

Počas svojho profesijného života sa venuje najmä využívaniu informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom procese a popularizácii experimentálnej činnosti v prírodných vedách na základnej a strednej škole.

V roku 2006 bol spoluzakladateľom projektu Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho–Tótha v Martine. Nosná myšlienka projektu je popularizovať prírodovedné vzdelávanie medzi žiakmi predškolského veku, základných a stredných škôl a laickou verejnosťou. Popularizačné prednášky sú založené na predvádzaní interaktívnych fyzikálnych experimentov. Záujem o prednášky Centra popularizácie fyziky dokazuje priemerná ročná návštevnosť 3000 účastníkov.

Od roku 2003 je hlavným organizátorom odborno-didaktického semináru Vanovičove dni, ktorého história siaha do roku 1967.

V  je autorom a realizátorom projektov:

 • Zážitkovou experimentálnou fyzikou k poznaniu, Nadácia KIA 2017
 • Veríte, že fyzika môže byť zábavná? My vám to dokážeme, Nadácia VÚB 2017
 • Výnimočné školy, Nadácia ZSE 2019 Experiment je zážitok, Nadácia Orange 2020
 • Doprajme žiakom zážitok z experimentu, Nadácia ZSE 2020
 • Učme sa navzájom – experiment je zážitok, Nadácia Poštovej banky 2020

Jeho pedagogický život je poznačený aj bohatou prednáškovou a lektorskou činnosťou. Pravidelne vedie workshopy pre učiteľov fyziky na Vanovičových dňoch a konferencii učiteľov fyziky Šoltésové dni.

Od roku 2001 je člen Ústrednej predmetovej komisie pri ŠPÚ, člen redakčnej rady časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky.

Je držiteľom viacerých ocenení, z ktorých uvádzame:

 • Cena profesora Jána Vanoviča JSMF, 2003,
 • 1. cena v súťaži Slovak Telekom (metodické skúsenosti z využívania informačno-komunikačných technológií  vo svojom vyučovacom neinformatickom predmete, ktoré je možné ďalej využívať a uplatniť vo vzdelávacom procese v školách), 2006,
 • s projektom Centra popularizácie fyziky je finalista projektu Nadácie Pontis Generácia 3.0., 2017.
 • TheAwardforSecondarySchoolTeaching 2017, EuropeanPhysical Society, EPS.
 • Cena Nadácie KIA Ocenenie za projekt s najväčším prínosom roka 2017
 • Cena Osobnosť Žilinského samosprávneho kraja, 2017
 • Cena Slovenskej fyzikálnej spoločnosti za pedagogiku, 2017
 • Cena za vedu a techniku 2017, kategória Popularizátor vedy, 2017

Naučte sa, inšpirujte sa