Zotrvačnosť – fľaša s vodou

Fyzika
1. ročník SŠ
2. ročník SŠ
3. ročník SŠ
4. ročník SŠ

Podľa zákona zotrvačnosti teleso zotrváva v pokoji, alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe dovtedy, pokiaľ nie je nútené vonkajšími silami tento svoj stav zmeniť. Pokúsme sa pozrieť na zotrvačnosť trochu inak. Prekvapivý pohyb bublinky vo fľaši s vodou nás donúti hlbšie sa zamysliet nad vysvetlením experimentu.

Experiment je možné uskutočniť online – potrebné informácie zistiť z videozáznamu, ale aj ako reálny domáci experiment. Súčasťou materiálov je pracovný list.

Mohlo by vás zaujímať