Výnimočný učiteľ: Dominika Šedivá

V októbri 2019 som sa po úspešnom ukončení vysokej školy zamestnala na Základnej škole Vrútocká 58 v Bratislave ako učiteľka prvého stupňa. Keďže mi v rámci vyučovacieho procesu nepostačovali pomôcky, ktoré ako učitelia máme k dispozícii, tak som sa snažila vyrábať žiakom didaktické pomôcky, vďaka ktorým by si inou, väčšinou hravou formou osvojovali a utvrdzovali preberané učivo. Rovnako aj pri preberaní nového učiva sa snažím vždy siahať po inovatívnych metódach, ktoré by u žiakov vzbudzovali záujem o nové učivo.

V rámci hľadania nových možností som natrafila na digitálne únikové hry, ktoré ma veľmi zaujali jednak ich nápaditosťou a možnosťou všestranného využitia, ale najmä technologickým spracovaním, keďže sa realizujú v „online priestore“ s využitím informačno-komunikačných technológií, ktoré sú v súčasnej dobe pre žiakov zaujímavejšie ako klasické formy, ktoré sa v školách najčastejšie využívajú. Žiakom vďaka nim môžeme ukázať, že technológie a čas strávený pri nich môže mať pozitívny účinok na ich vzdelávanie.

Aktuálnosť týchto hier je o to viac podnetná, že ich dokážeme realizovať aj počas dištančného vzdelávania, ktoré nám súčasná pandemická situácia prináša do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Naučte sa, inšpirujte sa

Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola