Výnimočný učiteľ: Dominika Šedivá

V októbri 2019 som sa po úspešnom ukončení vysokej školy zamestnala na Základnej škole Vrútocká 58 v Bratislave ako učiteľka prvého stupňa. Keďže mi v rámci vyučovacieho procesu nepostačovali pomôcky, ktoré ako učitelia máme k dispozícii, tak som sa snažila vyrábať žiakom didaktické pomôcky, vďaka ktorým by si inou, väčšinou hravou formou osvojovali a utvrdzovali preberané učivo. Rovnako aj pri preberaní nového učiva sa snažím vždy siahať po inovatívnych metódach, ktoré by u žiakov vzbudzovali záujem o nové učivo.

V rámci hľadania nových možností som natrafila na digitálne únikové hry, ktoré ma veľmi zaujali jednak ich nápaditosťou a možnosťou všestranného využitia, ale najmä technologickým spracovaním, keďže sa realizujú v „online priestore“ s využitím informačno-komunikačných technológií, ktoré sú v súčasnej dobe pre žiakov zaujímavejšie ako klasické formy, ktoré sa v školách najčastejšie využívajú. Žiakom vďaka nim môžeme ukázať, že technológie a čas strávený pri nich môže mať pozitívny účinok na ich vzdelávanie.

Aktuálnosť týchto hier je o to viac podnetná, že ich dokážeme realizovať aj počas dištančného vzdelávania, ktoré nám súčasná pandemická situácia prináša do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Naučte sa, inšpirujte sa

Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola