Výnimočný učiteľ: Marek Balážovič

Profesijne prevažne učiteľ fyziky so skúsenosťami zo všetkých stupňov vzdelávania. Momentálne vyučujem fyziku na gymnaziálnej a biofyziku na akademickej pôde v Banskej Bystrici. Hlavné univerzitné vzdelávanie vo fyzike som absolvoval na Slovensku, ďalšie kratšie kurzy v Holandsku, Švajčiarsku a Francúzsku.

Snažím sa vnášať do vyučovania mix moderných prvkov, ktoré by z tohto procesu spravili podnetný a zmysluplný čas, tak aby si zúčastnení mohol povedať, že to nebola nuda a zároveň bol nútený premýšľať. Videolekcie nie sú ničím novým, ale v čase pandémie, alebo počas častých absencií žiakov, či učiteľov môžu byť nástrojom, ktorý pomôže nestratiť sa v danej téme.

Naučte sa, inšpirujte sa

Fyzika
Stredná škola
Fyzika
Stredná škola
Fyzika
Stredná škola
Fyzika
Stredná škola
Fyzika
Stredná škola
Fyzika
Stredná škola
Fyzika
Stredná škola
Fyzika
Stredná škola
Fyzika
Stredná škola
Fyzika
Stredná škola
Fyzika
Stredná škola
Fyzika
Stredná škola
Fyzika
Stredná škola
Fyzika
Stredná škola