Výnimočný učiteľ: Marek Balážovič

Profesijne prevažne učiteľ fyziky so skúsenosťami zo všetkých stupňov vzdelávania. Momentálne vyučujem fyziku na gymnaziálnej a biofyziku na akademickej pôde v Banskej Bystrici. Hlavné univerzitné vzdelávanie vo fyzike som absolvoval na Slovensku, ďalšie kratšie kurzy v Holandsku, Švajčiarsku a Francúzsku.

Snažím sa vnášať do vyučovania mix moderných prvkov, ktoré by z tohto procesu spravili podnetný a zmysluplný čas, tak aby si zúčastnení mohol povedať, že to nebola nuda a zároveň bol nútený premýšľať. Videolekcie nie sú ničím novým, ale v čase pandémie, alebo počas častých absencií žiakov, či učiteľov môžu byť nástrojom, ktorý pomôže nestratiť sa v danej téme.

Naučte sa, inšpirujte sa