Hmotnostná tepelná kapacita

Fyzika
2. ročník SŠ

Ak dodám dvom telesám z rôznych látok rovnaké teplo, bude ich teplota rásť rovnako?
Aký je rozdiel medzi tepelnou a hmotnostnou tepelnou kapacitou?
Ako použiť vzťahy pre teplo na výpočet úloh?
Aké dôsledky má vysoká hmotnostná tepelná kapacita vody v bežnom živote?
Aj to sa dozviete v tomto videu.

Mohlo by vás zaujímať

Biológia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola