Výnimočný učiteľ: Jozef Zvolenský

Učiteľ matematiky na ZŠ Skýcov. Počas svojej pedagogickej praxe sa dlhé roky venuje využívaniu IKT vo vyučovacom  procese na základnej škole.

Pre lepšie zvládnutie učiva vytvoril Youtube kanál – Učím sa doma. Je zakladateľom FB skupiny Geogebra v škole, ktorá sa snaží popularizovať tento program vo vyučovaní matematiky na základnej škole.

Od roku 2020 spolupracuje na tvorbe edukačného videomateriálu z matematiky pre centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu VIKI-TV.

V roku 2020 sa stal víťazom Ceny Dionýza Ilkoviča v mimoriadnej kategórii „Online vzdelávanie“.

Naučte sa, inšpirujte sa

Matematika
Základná škola
Matematika
Základná škola
Matematika
Základná škola
Matematika
Základná škola
Matematika
Základná škola
Matematika
Základná škola
Matematika
Základná škola
Matematika
Základná škola
Matematika
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola