Konštrukcia trojuholníka (sss)

Matematika
Geometria
6. ročník ZŠ

Zostrojiť trojuholník podľa slovného postupu konštrukcie na základe vety sss, opísať slovne postup konštrukcie, na základe vety o trojuholníkovej nerovnosti rozhodnúť o možnosti zostrojenia trojuholníka z troch úsečiek.

Mohlo by vás zaujímať

Matematika
Geometria
Základná škola
Biológia
Základná škola
Matematika
Geometria
Základná škola