Konštrukcia trojuholníka (sss)

Geometria
Matematika
6. ročník ZŠ

Zostrojiť trojuholník podľa slovného postupu konštrukcie na základe vety sss, opísať slovne postup konštrukcie, na základe vety o trojuholníkovej nerovnosti rozhodnúť o možnosti zostrojenia trojuholníka z troch úsečiek.

Mohlo by vás zaujímať

Fyzika
Stredná škola
Geografia
Základná škola
Chémia
Základná škola