Výnimočný učiteľ: Helena Drobúlová

Učím chémiu na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku už niekoľko rokov. Venujem sa žiakom v každom ročníku. Pripravujem ich na chemické olympiády, vzdelávame sa vo Fenoménoch sveta a hráme sa aj rôzne spoločenské hry. Mojou srdcovou záležitosťou je sprevádzanie žiakov v programe DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu) a školská záhrada.

Absolvovala som IRPU (Individuálny rozvojový program učiteľa LEAF) a vďaka nemu som od základov zmenila svoj spôsob učenia. Na škole píšem a realizujem mnohé projekty a neustále sa vzdelávam.

Naučte sa, inšpirujte sa

Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Stredná škola
Chémia
Stredná škola
Chémia
Stredná škola
Chémia
Stredná škola
Chémia
Stredná škola
Chémia
Stredná škola