Opakovanie

Chémia
Pre učiteľov
7. ročník ZŠ

Info o hre:

Hra obsahuje úlohy na témy 7. ročníka (fyzikálne a chemické deje, horenie, hasenie, zákon zachovania hmotnosti, reaktanty, produkty, exo a endotermické reakcie, rýchlosť chemických reakcií, faktory ovplyvňujúce chemické reakcie).

Žiak sa stáva špiónom a plní misie, za ktoré získava čísla, ktoré zodpovedajú kľúču, ktorý potrebuje na otvorenie aktovky.

Odkaz na hru

Hru v samostatnom okne zobrazíte po kliknutí na tento odkaz.

Úloha pre žiaka:

Odoslať printscreen obrazovky, na ktorej je odfotené horenie metánu. A zároveň napísať aj spätnú väzbu na hru.

Z praxe učiteľa:

Žiaci predpokladajú, že hra skončila na snímke, kde je názov „Mission complete!“, ale hra pokračuje kliknutím na pohyblivú periodickú tabuľku za týmto názvom.

Rada pre Vás i žiaka:

Kliknutím na pohyblivú periodickú sústavu prvkov sa Vám zobrazí stránka http://www.chemickeprvky.cz, kliknite na kyslík (O), potom na prvkové videá a vyhľadajte zadané video (http://www.chemickeprvky.cz/prvek/o/?videa).

Príklad zadania úlohy pre žiaka:

Zabavte sa a precvičte svoje šedé mozgové bunky.

Prosím, pošlite mi printscreen horenia metánu (pomôcka – hľadajte v prvkových videách o kyslíku). Odmena je zdroj. A samozrejme pridajte aj spätnú väzbu.

Príklad hodnotiacich kritérií v Teams:

Hodnotiace kritéria pre Microsoft Teams vo formáte .csv si stiahnete na tomto odkaze.

Poznámka

Učitelia, hru si vopred vyskúšajte a ak by niečo nefungovalo, napíšte prosím mail na drobulova@gsa.sk. Niekedy sa môže stať, že hra sa nebude dať u žiaka spustiť. Môže to byť spôsobené nastavením počítača a webového prehliadača.

Mohlo by vás zaujímať