Grafický súčet a rozdiel úsečiek

Geometria
Matematika
5. ročník ZŠ

5. ročník – rysovať, prenášať veľkost úsečky pomocou kružidla, vedieť zostrojiť grafický súčet a rozdiel úsečiek

Mohlo by vás zaujímať

Slovenský jazyk
Základná škola
Geografia
Základná škola
Biológia
Základná škola