Grafický súčet a rozdiel úsečiek

Matematika
Geometria
5. ročník ZŠ

5. ročník – rysovať, prenášať veľkost úsečky pomocou kružidla, vedieť zostrojiť grafický súčet a rozdiel úsečiek

Mohlo by vás zaujímať