Grafický súčet a rozdiel úsečiek

Geometria
Matematika
5. ročník ZŠ

5. ročník – rysovať, prenášať veľkost úsečky pomocou kružidla, vedieť zostrojiť grafický súčet a rozdiel úsečiek

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Stredná škola