Vlastné a všeobecné podstatné mená / video

Slovenský jazyk
5. ročník ZŠ

Mohlo by vás zaujímať

Geografia
Základná škola
Dejepis
Stredná škola
Biológia
Etická výchova
Pracovné vyučovanie
Slovenský jazyk
Vecné učenie
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola