Výnimočný učiteľ: Ivan Ježík

Ivan Ježík

Ivan Ježík učil matematiku na stredných školách vo Švédsku, v Rakúsku a Anglicku. Na posledných dvoch koordinoval International Baccalaureate Diploma program. Po návrate na Slovensko sa našiel predovšetkým v neformálnom vzdelávaní a komunikácii ako výkonný manažér vo VÚB banke či programový riaditeľ Nadácie Pontis. V tíme Voices je od roku 2008 dramaturgom a moderátorom rôznych vzdelávacích a kultúrnych podujatí. Posledných šesť rokov žije v Trenčíne a pripravuje napríklad Rozhovory Choices, sériu Na vlastných nohách či mestský kvíz Oflajn. Naďalej spolupracuje so školami a hľadá cesty, ako pomáhať mladým, aby z nich vyrástli vnímaví, tvoriví a spokojní ľudia. Pre Nadáciu ZSE pripravil niekoľko rozhovorov s pedagógmi podporenými v programe Výnimočné školy.

Naučte sa, inšpirujte sa