Výnimočný učiteľ: Veronika Konušíková

Music matters, music improves, music change. Na hudbe záleží, hudba pomáha a zdokonaľuje, hudba nás mení. Hudba sa nás dotýka v rôznych oblastiach života, spája sa s rôznymi predmetmi (ako matematika, dejepis, etika a náboženstvo, výtvarná a telesná výchova, psychológia…) a vlastne s celým naším životom. Preto som sa jej rozhodla v živote venovať. A nielen jej …veď to bol môj detský sen!

Pardón, nepovedala som, čo. Byť učiteľkou – to bol môj detský sen. Od malička som sa starala o mladšie deti a hrala som sa, že ich učím. Čo? Všetko to, čo som sa učila v škole ja. A dnes to môžem robiť každý deň. Aké krásne. Krásne a zároveň náročné. Nesťažujem sa, práve naopak, teším sa z každého dňa, ktorý môžem byť v škole s deťmi. No uvedomujem si zodpovednosť, ktorú ako učitelia máme. Je veľká a vziať ju „doslova“ je doslova náročné. Ide predsa o „našu budúcnosť“, resp. trochu menej politicky a viac citlivo – ide o deti, ktoré potrebujú starostlivosť, „objatie“ zranených sŕdc, citlivý, a pritom zodpovedný prístup plný zdravej prísnosti a zároveň odviazanej veselosti (a milej bláznivosti).

S týmto vedomím a s týmito poznatkami sa snažím v školstve i v súkromnom sektore pracovať tak, aby som deťom odovzdala nielen vedomosti, ale aj radosť zo života a z učenia sa. A tak sa riadim myšlienkou: „Život je zábava a hra je preto najlepší spôsob, ako sa niečo naučiť.“ Zatiaľ mám s jej uplatňovaním pozitívne ohlasy a snáď sa mi podarí priniesť kúsok z môjho motta aj k Vám do triedy alebo domov…

Naučte sa, inšpirujte sa

Etická výchova
Hudobná výchova
Slovenský jazyk
Základná škola
Hudobná výchova
Slovenský jazyk
Základná škola
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Základná škola
Dejepis
Hudobná výchova
Základná škola