Základné vlastnosti častíc

Fyzika
2. ročník SŠ

Aké veľké sú atómy?
Ako sme ostreľovaním zlata zistili štruktúru atómov?
Prečo sa atómy kreslia s veľkým skreslením?
Ako vyjadriť hmotnosť častíc a ako ich počet?

Aj o tom bude toto video.

Zistite aká je veľká molekula podľa vašich meraní. Pozrite si priložený pracovný list a v nadväznosti na predložený text navrhnite a uskutočnite meranie. Porovnajte hodnotu z vášho merania so skutočnou veľkosťou molekuly.

Mohlo by vás zaujímať

Slovenský jazyk
Základná škola
Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola