Výnimočný učiteľ: Ľubica Noščáková

PaedDr.Ľubica Noščáková, pedagogička, ktorá sa od roku 1994 učí spolu s deťmi. V rokoch 1996-2000 bola súčasťou experimentálneho overovania alternatívneho metodiky vzdelávania  Step by step v praxi.

Akreditovala sa ako lektorka a témami inklúzie, zavádzaním slovného/autentického hodnotenia do praxe sprevádza pedagógov aj rodičov. Doteraz je súčasťou jej hodnotení žiakov  aj slovné, v praxi používa  aj sprevádzajúce formatívne hodnotenie a koučingový prístup, vďaka ktorému sú deti úspešnejšie. Patrí medzi mentorov Komenského inštitútu a je aj súčasťou tímu lektorov storytellingu, kritického myslenia a inklúzie v Edume.

Ako pedagóg získala v rôznych rokochviacero ocenení, napr. Vnímavý pedagóg, zaradila sa v rôznych súťažiach do rebríčkov pedagógov medzi TOP 15 Zlatý Ámos,  Top 3 Živel roka, do TOP 10 Učiteľov Slovenska za rok 2018,ale dva roky po sebe aj medzi TOP 5 Blogerov roka,  je aktivistkou, dobrovoľníčkou, lektorkou, blogerkou. 

Naučte sa, inšpirujte sa

Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola