Výnimočný učiteľ: Ľubica Noščáková

PaedDr.Ľubica Noščáková, pedagogička, ktorá sa od roku 1994 učí spolu s deťmi. V rokoch 1996-2000 bola súčasťou experimentálneho overovania alternatívneho metodiky vzdelávania  Step by step v praxi.

Akreditovala sa ako lektorka a témami inklúzie, zavádzaním slovného/autentického hodnotenia do praxe sprevádza pedagógov aj rodičov. Doteraz je súčasťou jej hodnotení žiakov  aj slovné, v praxi používa  aj sprevádzajúce formatívne hodnotenie a koučingový prístup, vďaka ktorému sú deti úspešnejšie. Patrí medzi mentorov Komenského inštitútu a je aj súčasťou tímu lektorov storytellingu, kritického myslenia a inklúzie v Edume.

Ako pedagóg získala v rôznych rokochviacero ocenení, napr. Vnímavý pedagóg, zaradila sa v rôznych súťažiach do rebríčkov pedagógov medzi TOP 15 Zlatý Ámos,  Top 3 Živel roka, do TOP 10 Učiteľov Slovenska za rok 2018,ale dva roky po sebe aj medzi TOP 5 Blogerov roka,  je aktivistkou, dobrovoľníčkou, lektorkou, blogerkou. 

Naučte sa, inšpirujte sa