Vzor ulica / pracovný list

Slovenský jazyk
5. ročník ZŠ

Pracovný list zhŕňa a precvičuje skloňovanie podľa vzoru ulica, dá sa využiť aj ako „ťahák“ na naučenie sa toho, čo všetko musí podstatné meno spĺňať, aby sa skloňovalo podľa vzoru ulica a ako ho napísať v diktáte, keďže v prípone nemá nikdy iné ako mäkké i.

Mohlo by vás zaujímať

Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Chémia
Stredná škola