Čo filtrujú textilné rúška

Chémia
6. ročník ZŠ
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: LÁTKY A ICH VLASTNOSTI
Tematický celok: ZMESI A CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY
Téma: ČO FILTRUJÚ TEXTILNÉ RÚŠKA

Čo už vieme:

Rúška sú pre nás filtrom, ktorý filtruje vzduch. Vzduch so všetkými prímesami , ktoré bežne obsahuje je rôznorodá zmes, aerosól. Je zložený z plynných a tuhých alebo kvapalných častíc. Okrem kyslíka, oxidu uhličitého a iných plynov obsahuje čiastočky prachu, nečistôt, peľu, kvapôčky vody, dym, baktérie a vírusy. Ktoré z týchto častíc ostanú zachytené na rúšku, závisí od štruktúry materiálu, z ktorého je rúško vyrobené. Rúško si môžete predstaviť ako textilné sitko (podobné tomu, čo ste si pripravili v predošlej úlohe), na ktorom ostanú zachytené tie častice zmesi, ktoré sú väčšie ako dierky v sitku, preto týmto filtračným materiálom neprejdú. Kombináciou viacerých vrstiev textílie sa rúško stáva účinnejším, pretože textilné sitká sa prekrížia, a tak sa ich otvory zmenšia (presne ako v predošlej úlohe, keď ste použili 4 sitká a zistili ste, že filtrát tvorili už len najmenšie a najjemnejšie zrnká zeminy, kávy či piesku a bolo ich veľmi málo).

Nová úloha:

Na obrázku č.1 sú nakreslené rôzne častice, ktoré sa nachádzajú vo vzduchu. Pri každej častici je uvedená aj jej veľkosť v nanometroch [nm] (nanometer je jednotka dĺžky, 1 milimeter má 1 000 000 nanometrov).

Ideálne rúško by zachytilo všetko nebezpečné a nepotrebné okrem čistého vzduchu :O

Odpovedz prosím na otázky nižšie

 1. Aká musí byť veľkosť otvorov v textilnom materiáli rúška, aby sa na ňom zachytili práve obávané vírusy?
  – menšia ako vírusy?
  – väčšia ako vírusy?
 2. Aká môže byť najmenšia veľkosť otvorov v textilnom materiáli rúška, aby sa cez rúško dalo normálne dýchať (prešli ním plynné časti – kyslík, oxid uhličitý…)?
 3. Prečo sa nám cez plastový sáčok nedá dýchať?
 4. Ktoré častice tvoria filtračný koláč, ak veľkosť otvorov v textilnom sitku je 900 nm?
 5. Už vieš vysvetliť od čoho závisí, čo ostane vo filtračnom koláči?
 6. Prečo je dobré použiť pri výrobe textilného rúška väčší počet vrstiev filtračného materiálu?
 7. Ako by malo vyzerať ideálne rúško? Čo by malo zachytávať a čo by malo ním prejsť? (pozri obrázok č.2) 
 8. Máš svoje rúško?

Mohlo by vás zaujímať