Filtrácia cez textilný materiál

Chémia
6. ročník ZŠ
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: LÁTKY A ICH VLASTNOSTI
Tematický celok: ZMESI A CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY
Téma: FILTRÁCIA CEZ TEXTILNÝ MATERIÁL

Experiment (na fotografiách nižšie) znázorňuje vplyv použitia viacerých vrstiev textilnej tkaniny pri filtrácii zeminy na množstvo filtrátu. Podobne je to aj s filtrovaním nečistôt, prachu, baktérií či vírusov cez rúško. Zemina predstavuje nečistoty, prach, baktérie a vírusy rôznej veľkosti a sitko vyrobené z obväzu znázorňuje vrstvy rúška. Experiment si môžeš spraviť podľa postupu sám(a) doma, pokiaľ máš všetko potrebné.

Na experiment potrebuješ (obr.1):

 • obväz
 • tvrdý papier
 • nožnice
 • 2 tanieriky
 • zeminu
 • lyžičku
 • lepiacu pásku

Postup:

 1. Z tvrdého papiera vystrihni štvorec veľkosti približne 10x10cm. Do vnútra vystrihni otvor veľkosti približne 5x5cm.
 2. Štvorček obväzu veľkosti približne 8x8cm prilep do papierového rámika lepiacou páskou.
 3. Sitko na preosievanie zeminy je pripravené… (obr.2, 3, 4)
 1. Rovnakým postupom si priprav 4 rovnaké sitká (obr.5).
 1. Zeminu (nabranú na sitko lyžičkou) preosej cez prvé sitko s jednou vrstvou obväzu. Pozoruj množstvo filtrátu a veľkosť jeho častíc. (obr.6)
 1. Prelož dve sitká krížom cez seba, aby si vytvoril dve vrstvy obväzu. Naber ďalšiu lyžičku zeminy a preosej ju cez tieto dve sitká s dvoma vrstvami obväzu. Pozoruj množstvo filtrátu a veľkosť jeho častíc. (obr.7)
 1. Prelož tri sitká krížom cez seba, aby si vytvoril tri vrstvy obväzu. Znovu naber lyžičku nepreosiatej zeminy a preosej tentoraz cez tri sitká s troma vrstvami obväzu. Pozoruj množstvo filtrátu a veľkosť jeho častíc. (obr.8)
 1. Prelož štyri sitká krížom cez seba, aby si vytvoril štyri vrstvy obväzu. Ešte raz naber zeminu lyžičkou a preosej cez štyri sitká so štyrmi vrstvami obväzu. Pozoruj množstvo filtrátu a veľkosť jeho častíc. (obr.9)
 1. Porovnaj množstvo filtrátu a tiež veľkosť jeho častíc. (obr. 10 – 1 sitko,11 – 2 sitká,12 – 3 sitká,13 – 4 sitká)

Otázky na zopakovanie

 1. Podarilo sa Ti zrealizovať experiment podľa postupu?
 2. Ak si na prvú otázku odpovedal áno, opíš svoj experiment vlastnými slovami – ako si postupoval, čo sa ti podarilo…
 3. Porovnaj množstvo filtrátu prefiltrovaného cez
  – jedno sitko
  – dve sitká
  – tri sitká
  – štyri sitká
  Ktorého bolo najmenej?
 4. Aká bola veľkosť zrniek filtrátu, ktorého bolo najmenej oproti zrnkám filtrátu,
  ktorého bolo najviac?
 5. Čím sme docielili, aby cez riedky obväz neprešli ani malé zrnká zeminy?

Mohlo by vás zaujímať