Výnimočný učiteľ: Katarína Godálová

Katarína Godálová

Som učiteľkou na 1. stupni ZŠ s MŠ Kálnica. Momentálne na materskej dovolenke. ZŠ v Kálnici je neplnoorganizovanou školou. Bolo pre mňa veľkou výzvou vzdelávať a formovať žiakov v zmiešaných ročníkoch. Neustále hľadám cesty, ako žiakom čo najvhodnejším a najpútavejším spôsobom sprostredkovať nielen učivo a vedomosti, ale aj skúsenosti, ktoré nadobudneme spoločne, najmä prostredníctvom spolupráce medzi žiakmi.

Naučte sa, inšpirujte sa