Výnimočný učiteľ: Katarína Godálová

Katarína Godálová

Som učiteľkou na 1. stupni ZŠ s MŠ Kálnica. Momentálne na materskej dovolenke. ZŠ v Kálnici je neplnoorganizovanou školou. Bolo pre mňa veľkou výzvou vzdelávať a formovať žiakov v zmiešaných ročníkoch. Neustále hľadám cesty, ako žiakom čo najvhodnejším a najpútavejším spôsobom sprostredkovať nielen učivo a vedomosti, ale aj skúsenosti, ktoré nadobudneme spoločne, najmä prostredníctvom spolupráce medzi žiakmi.

Naučte sa, inšpirujte sa

Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola