Dvojhlásky verzus slabiky

Slovenský jazyk
2. ročník ZŠ

IA, IE, IU a JA, JE, JU v slovách – doplňovačka

Mohlo by vás zaujímať

Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola