Výnimočný učiteľ: Ľudmila Lenárd Pavluliková

Ako učiteľka dejepisu a hudobnej výchovy pôsobím od skončenia vysokej školy v roku 2006. V štúdiu tejto kombinácie som spojila svoje dve vášne – hudbu a históriu. Takmer celú pedagogickú prax (14 rokov) pôsobím na Základnej škole Gemerská 2 v Košiciach, kde som našla úžasnú podporu v minulom i súčasnom vedení školy na realizáciu projektov v oboch predmetoch. Či už sú to rôzne umelecké vystúpenia so žiakmi, alebo mnohé exkurzie s historickým zameraním.


Vo vyučovacom procese v oboch predmetoch sa snažím, aby ich žiaci mali radí. Aby im rozumeli a boli pre nich pútavé. Častokrát prepájam históriu s hudbou a naopak. S video výkladmi v predmete dejepis, ako som ich ja nazvala, som začala počas dištančného vyučovania, keď som sa snažila nájsť spôsob dostať sa k žiakom domov a poskytnúť im vysvetlenie učiva aj napriek tomu, že sme boli tak vzdialení. Verím, že mojimi videami a rôznymi sprievodnými materiálmi pomôžem aj iným pedagógom či žiakom.

Naučte sa, inšpirujte sa