Zjednotenie Talianska

Dejepis
8. ročník ZŠ

Ročník: ôsmy
Tematický celok: Zrod modernej doby
Téma: Zjednotenie Talianska

Počas revolučných rokov 1848/1849 sa mnohé národy začali usilovať o presadenie svojich národných práv a jedným z týchto národov bolo aj Taliansko, ktoré bolo pod nadvládou Rakúska a rozdrobené na 10 kniežatstiev. Zjednocovací proces viedlo jediné samostatné kráľovstvo – Sardínsko – piemontské – a na čele zjednotenia stáli Camillo Cavour a Giuseppe Garibaldi. Zjednotenie Talianska prebehlo dvoma smermi, zhora a zdola, teda politicky a zapojením obyčajného ľudu.

Mohlo by vás zaujímať

Slovenský jazyk
Základná škola
Chémia
Stredná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Dejepis
Stredná škola