Výnimočný učiteľ: Ján Belák

Vyštudoval som učiteľstvo psychológie a etickej výchovy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Spočiatku štúdia som sa hľadal a uvažoval, či sa učiteľom reálne aj chcem stať. V magisterskom štúdiu som sa počas praxe presvedčil, že učenie a komunikácia s mladými ľuďmi ma baví a napĺňa. Začal som učiť na Strednej odbornej škole pedagogickej v Modre, kde pôsobím už 7. školský rok. 

Vyučujem psychológiu vo všetkých ročníkoch. Pre prvé dva ročníky som si vytvoril pracovné listy, ktoré obsahujú informácie, interaktívne úlohy, QR kódy a tak isto obsahujú aj úlohy pre samostatnú prácu žiakov. Počas vyučovania sa so žiakmi veľa rozprávam a pýtam sa ich na vlastný názor, zadávam im rôzne projekty/výzvy, ktoré vedú žiakov k sebaspoznávaniu a rozvíjaniu svojej vlastnej osobnosti. 

Snažím sa o to, aby sa moje žiačky cítili na hodinách akceptované a bol im dopriaty dostatočný priestor a tak isto sa stretli s čo najväčším počtom metód, pretože vzdelávam a vychovávam budúce učiteľky, ktoré verím tomu, že budú tiež meniť naše školstvo.

Naučte sa, inšpirujte sa

Psychológia
Stredná škola
Psychológia
Stredná škola