Výnimočný učiteľ: Ján Belák

Vyštudoval som učiteľstvo psychológie a etickej výchovy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Spočiatku štúdia som sa hľadal a uvažoval, či sa učiteľom reálne aj chcem stať. V magisterskom štúdiu som sa počas praxe presvedčil, že učenie a komunikácia s mladými ľuďmi ma baví a napĺňa. Začal som učiť na Strednej odbornej škole pedagogickej v Modre, kde pôsobím už 7. školský rok. 

Vyučujem psychológiu vo všetkých ročníkoch. Pre prvé dva ročníky som si vytvoril pracovné listy, ktoré obsahujú informácie, interaktívne úlohy, QR kódy a tak isto obsahujú aj úlohy pre samostatnú prácu žiakov. Počas vyučovania sa so žiakmi veľa rozprávam a pýtam sa ich na vlastný názor, zadávam im rôzne projekty/výzvy, ktoré vedú žiakov k sebaspoznávaniu a rozvíjaniu svojej vlastnej osobnosti. 

Snažím sa o to, aby sa moje žiačky cítili na hodinách akceptované a bol im dopriaty dostatočný priestor a tak isto sa stretli s čo najväčším počtom metód, pretože vzdelávam a vychovávam budúce učiteľky, ktoré verím tomu, že budú tiež meniť naše školstvo.

Naučte sa, inšpirujte sa

Psychológia
Stredná škola
Psychológia
Stredná škola
Psychológia
Stredná škola
Psychológia
Stredná škola
Psychológia
Stredná škola
Psychológia
Stredná škola
Psychológia
Stredná škola
Psychológia
Stredná škola
Psychológia
Stredná škola
Psychológia
Stredná škola
Psychológia
Stredná škola
Psychológia
Stredná škola
Psychológia
Stredná škola
Psychológia
Stredná škola
Psychológia
Stredná škola