Adolescencia

Psychológia
2. ročník SŠ

Druhým podobdobím dospievania je adolescencia. Adolescencia už neprináša výraznú telesnú premenu jedinca avšak ešte stále sa dejú zmeny na psychickej úrovni. Naďalej sa dotvára identita adolescenta a zmeny nastávajú aj v sociálnom vývine človeka.

Podľa čoho alebo koho ste si vybrali strednú školu? Spomínate si na oslavu svojich 18tych narodenín? Šli ste študovať na vysokú školu alebo ste rovno nastúpili do zamestnania? A kedy sa vám podarilo alebo kedy sa plánujete osamostatniť od rodičov?

Tieto otázky majú priamy súvis s obdobím adolescencie. Poďme si spoločne celé obdobie adolescencie pomocou videa priblížiť. 

Mohlo by vás zaujímať

Slovenský jazyk
Základná škola
Biológia
Základná škola