Sliz

Chémia
6. ročník ZŠ
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: LÁTKY A ICH VLASTNOSTI
Tematický celok: ZMESI A CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY
Téma: SLIZ

Príprava slizu je veľmi obľúbená medzi deťmi. Pozrime sa na chemicko-fyzikálnu stránku tejto zábavnej zmesi. Sliz je nenewtonovská kvapalina, ktorá sa raz správa ako kvapalina a inokedy ako tuhá látka. Pri pomalom narábaní tečie, naťahuje sa, je elastická, ale pri prudkom pohybe, náraze, natriasaní a rýchlom miešaní sa láme a trhá. Na prípravu slizu je potrebné lepidlo, ktoré obsahuje chemickú látku PVA (polyvinylacetát). PVA je tvorený dlhými časticami (molekulami), ktoré sa po pridaní sódy bikarbóny zosieťujú a tak z tekutého lepidla vznikne „naťahovacia“ zmes.

Sliz na našom chemickom krúžku pripravujeme už dlho. Vyvinuli sme si aj vlastný „recept“. Viac si môžete pozrieť v tomto odkaze: SLIZ na chemickom krúžku

Sliz jednoducho aj v domácich podmienkach si možeš pripraviť podľa nasledovného postupu:

!! nezabudni použiť ochranné pomôcky na ruky – rukavice a tiež podložku, na ktorej budeš pracovať !!

Pomôcky a chemikálie:

miska, voda, pohár, drevená palička alebo lyžička, váhy, biele lepidlo, potravinárska farba, hydrogenuhličitan sodný (sóda bikarbóna)

Postup:

 1. Do pohárika priprav približne 5ml roztoku farby z  potravinárskeho farbiva a destilovanej vody.
 2. Do misky odváž 120 g lepidla.
 3. K lepidlu pridaj pár kvapiek roztoku potravinárskej farby (max. 5ml) a zamiešaj.
 4. Do zmesi pridaj 0,6 gsódy bikarbóny– popráš po celej ploche a  zamiešaj drevenou paličkou alebo lyžičkou.
 5. Pokračuj v miešaní, až kým zmes nebude ako žuvačka
 6. Žuvačkovú zmes ďalej mies v rukách, až kým sa neprestane lepiť.
 7. Hotový sliz natlač do pripravených plastových nádobiek, v ktorých ho môžeš uchovávať v chlade aj niekoľko týždňov.

Praktické rady

 • Do lepidla nie je vhodné pridávať práškovú farbu, pretože ju ťažko rozmiešate. Preto treba pripraviť dostatočne sýty roztok potravinárskej farby, aby farba slizu bola jasná. Neprekračujte množstvo roztoku farby 5ml, pretože by ste mohli lepidlo príliš veľmi zriediť a sliz by sa roztekal.
 • Lepidlo najvhodnejšie na prípravu slizu je tekuté biele lepidlo Herkules. Môžete však vyskúšať aj iné.
 • Zmes lepidla a sódy bikarbóny miesime drevenou paličkou alebo lyžičkou ako cesto. Po pár minútach intenzívneho miesenia by sa malo odliepať od stien misky. Vtedy zmes môžeme vziať do rúk a rýchlymi pohybmi pokračovať v miesení v rukách. Ak sa príliš rozteká,  je potrebné zmes dlhšie miesiť, prípadne dosypať trošku sódy bikarbóny.
 • Do slizu je možné pridať aj penu na holenie. Pena spraví sliz vláčnejším.

Pokús sa odpovedať na otázky a doplniť nasledovný text

 1. Opíš, čo sa deje s potravinárskou farbou vo vode?
 2. Uveď ako by si pripravil nasýtený roztok potravinárskej farby? Čo je v tomto roztoku rozpúšťadlom a čo rozpustnou látkou?
 3. Aký druh lepidla si použil k príprave slizu? Uveď názov a opíš jeho vzhľad.
 4. Čo sa stalo s roztokom farbiva v prvom momente po naliatí do lepidla?
 5. Čo sa stalo s roztokom farbiva po jeho zamiešaní v lepidle? Aká zmes vznikla? Odôvodni.
 6. Myslíš, že rovnaká zmes by vznikla, aj keby si nasypal práškovú potravinársku farbu rovno do lepidla? Zdôvodni.
 7. Akú chemickú látku musí obsahovať lepidlo vhodné na prípravu slizu?
 8. Opíš, čo sa stane s lepidlom po pridaní sódy bikarbóny? Čo presne spôsobí sóda bikarbóna v zložení lepidla? Prečo sa z lepidla stane zmes podobná žuvačke?
 9. Vyhľadaj, aká je to nenewtonovská kvapalina? Opíš, ako sa takáto kvapalina správa.
 10. Vysvetli, prečo sa sliz pripodobňuje k nenewtonovskej kvapaline?
 11. Opíš, ako sa tvoj sliz správa pri pomalom naťahovaní a ako pri prudkom náraze.
 12. Aký druh  zmesi tvorí tvoj sliz?
 13. Na záver stručne opíš tvoj experiment v príprave slizu a výsledok experimentu.
 14. Zdokumentuj prípravu slizu  fotografiou alebo videom.

Sliz, ktorý pripravili žiaci

Mohlo by vás zaujímať