Výnimočný učiteľ: Jana Vavreková

Pracujem ako učiteľka na ZŠ 23 rokov. Učím biológiu, informatiku a desiaty rok som zástupkyňa riaditeľa školy. Od začiatku môjho pôsobenia sa snažím zavádzať inovatívne prvky do vyučovania, aby hodiny neboli pre žiakov nudné. Zapájam sa do rôznych projektov, momentálne pôsobím tiež ako digitálny koordinátor v škole. Počas online vyučovania som mala na starosti rozbeh celého online vyučovania, zaškolenie učiteľov.Motivuje ma vedieť stále niečo nové, obohacovať vyučovanie, motivovať žiakov k ľahšiemu učeniu. Preferujem vo vyučovaní prepájanie vyučovacích predmetov, v informatike a biológii sa to dá veľmi dobre realizovať. Digitálne technológie a ich využitie v škole sú mojou srdcovkou.

Naučte sa, inšpirujte sa