Srdce

Biológia
7. ročník ZŠ

Milí žiaci, ľudské srdce je jemne vyladený nástroj, ktorý je pre život nevyhnutný.  Má svoju špecifickú stavbu. V pracovnom liste si najprv prečítajte úvodný text. Čítajte niekoľkokrát, dôkladne s porozumením. Po prečítaní sa pokúste odpovedať na položené otázky. Všetky odpovede nájdete  v texte.

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Základná škola
Biológia
Etická výchova
Informatika
Matematika
Slovenský jazyk
Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola