Vzor hrdina / pracovný list

Slovenský jazyk
5. ročník ZŠ

V pracovnom liste nájdete pojmovú mapu podstatných mien a ich gramatických kategórií, tabuľku, ktorá vám pomôže vytriediť životné podstatné mená mužského rodu od neživotných a text, v ktorom si precvičíte nielen toto delenie, ale aj odhalenie podstatných mien, ktoré sa skloňujú podľa vzoru hrdina. Niektoré z nich aj vyskloňujete . Súčasťou pracovného listu je aj „ťahák“, ktorý vám môže pomôcť pri ukladaní si vedomostí.

Mohlo by vás zaujímať

Geometria
Matematika
Základná škola
Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola
Geografia
Základná škola