Vzor hrdina / pracovný list

Slovenský jazyk
5. ročník ZŠ

V pracovnom liste nájdete pojmovú mapu podstatných mien a ich gramatických kategórií, tabuľku, ktorá vám pomôže vytriediť životné podstatné mená mužského rodu od neživotných a text, v ktorom si precvičíte nielen toto delenie, ale aj odhalenie podstatných mien, ktoré sa skloňujú podľa vzoru hrdina. Niektoré z nich aj vyskloňujete . Súčasťou pracovného listu je aj „ťahák“, ktorý vám môže pomôcť pri ukladaní si vedomostí.

Mohlo by vás zaujímať

Geometria
Matematika
Základná škola