Osová súmernosť – Trojuholník

Geometria
Matematika
5. ročník ZŠ

5. ročník – zostrojiť obraz trojuholníka v osovej súmernosti podľa danej osi

Mohlo by vás zaujímať