Osová súmernosť – Trojuholník

Matematika
Geometria
5. ročník ZŠ

5. ročník – zostrojiť obraz trojuholníka v osovej súmernosti podľa danej osi

Mohlo by vás zaujímať

Geometria
Matematika
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola