Chromatografia

Chémia
6. ročník ZŠ
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: LÁTKY A ICH VLASTNOSTI
Tematický celok: ZMESI A CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY
Téma: CHROMATOGRAFIA

Vieš, že na chémii môžeš aj výtvarne tvoriť? 

Čo má vlastne výtvarná s chémiou spoločné? Nuž by sme sa čudovali ako veľmi veľa. Aj nasledovný experiment je toho krásnym dôkazom. Pomocou chromatografie, čo je jedna z metód na oddelenie zložiek zmesi, môžeš zistiť farebné zloženie jednofarebných fixiek – čiernej, fialovej, modrej, hnedej, zelenej… Ako sa farby fixky postupne vzlínajú, vytvárajú farebnú maľbu na filtračnom papieriku, ktorá môže pripomínať abstraktný farebný kvet.

Nuž ale neostaneme len pri kvetinkách. Farby fixiek môžeš naniesť aj na biele plátenko a po vzlinutí jednotlivých zložiek farieb fixky vzniknú farebné „škvrny“ z ktorých si môžeš vyrobiť chemické odznaky.

Pomôcky a chemikálie:

filtračný papier, farebné fixky, obyčajná ceruzka, tanierik so šálkou (alebo pohárik s hlbším vrchnáčikom), pohárik, gumička, kúsok bavlnenej látky, 2% roztok kyseliny octovej (kuch. ocot-voda v pomere 1:3)

Postup:

1. Na kruhový filtračný papier priemeru šálky nakresli obyčajnou ceruzkou jemne v strede kružnicu s priemerom cca 1cm.

2. Priprav si rolku/valček z prúžku zatočeného filtračného papiera širokého cca 1-2cm.                                                   

3. Na kružnicu v strede papiera nanes rôzne farby fixky – čiernu, žltú, červenú, zelenú…

4. Na tanierik nalej vodný roztok kyselina octovej do výšky cca 0,3 cm.

5. Do stredu tanierika vlož stočený prúžok filtračného papiera a naň opatrne polož kruhový filtračný papier tak, aby sa nedotýkal  hladiny vodného roztoku kyseliny octovej ( len rolka v jeho strede bola v roztoku ponorená).

6. Tanierik prikry šálkou a rozpúšťadlo nechaj vzlínať približne do vzdialenosti 1 cm od okraja filtračného papiera.

7. Potom filtračný papier vyber a nechaj voľne vyschnúť.

Chromatografia fixky – práce žiakov

Tipy:

  • Nie pre každú fixku je vhodný ocot ako rozpúšťadlo, preto treba vopred vyskúšať, či to s ním funguje.
  • Na filtračný papier môžeš nanášať len jednu farbu fixky alebo aj viaceré vedľa seba a to v podobe čiarok, vlniek, bodiek či geometrických útvarov (trojuholníček, štvorec…). Takýmto spôsobom môžeš vytvárať rôzne kresby abstraktného kvetu.
  • Na tvrdší papier alebo kartón nalep prúžky zeleného papiera. Farebné filtračné papiere z chromatografie nastokni na zelený chlpatý drôtik – stonka kvetu a nalep na kartón pomedzi trávičku – zelené prúžky papiera. Pestrofarebná jarná záhradka je hotová.
  • Namiesto filtračného papiera môžeš ako stacionárnu fázu chromatografie použiť biele plátno. Nemôže byť syntetické. Štvorec plátenka natiahni na pohárik a prichyť gumičkou. Okolo stredu látky natiahnutej na kadičke nanes farebné fixky v podobe čiarok, vlniek, bodiek a pod. Do stredu látky kvapni pipetou 4 – 6 kvapiek rozpúšťadla (2 % roztok kyseliny octovej). Rozpúšťadlo nechaj vzlínať plátenkom až po okraj pohárika. Plátno stiahni z kadičky, vystri, vystrihni kruh podľa vzoru brošne. Vlož do odznakovača a vytlač odznak/brošňu.

Pokús sa odpovedať na otázky

  1. Uveď, aké farby fixky si skúmal počas tvojho experimentu?
  2. Je čierne farba skutočne len čierna? Popíš, z koľkých a akých presne farieb sa skladali farby fixky, ktoré si skúmal.
  3. Zamysli sa, čo spôsobilo, že sa farby fixky rozložili na viacero častí/farieb?
  4. Bol ocot vhodným rozpúšťadlom pre farby tvojich fixiek?
  5. Vyhľadaj v akom inom rozpúšťadle by mohli byť farby fixky rozpustné.
  6. Popremýšľaj, prečo chromatografia patrí medzi spôsoby oddeľovania zložiek zmesi.

Mohlo by vás zaujímať

Slovenský jazyk
Špeciálna základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Dejepis
Stredná škola