Cvičenia na past simple

Anglický jazyk
7. ročník ZŠ

No čo, priatelia, tak už máte celý gramatický čas past simple v malíčku? Aha, vravíte, že už áno, ale ešte by ste si ho potrebovali aj v pokoji precvičiť? To ma naozaj teší, a preto som pre vás prichystal zopár vzorových cvičení v nasledujúcom pracovnom liste, s ktorým uzatvárame celú kapitolu o minulom jednoduchom čase. Hoci sa vám zdá, že je toho veľa, to najdôležitejšie vieme zhrnúť do pár viet.

Potrebujeme vedieť, že past simple čas používame vtedy, keď chceme hovoriť o veciach, ktoré sa stali v minulosti. Často vo vetách uvidíme aj doplňujúce časové výrazy, ktoré sa priamo viažu s minulosťou, najmä last, yesterday, ago, prípadne konkrétne dátumy. V kladných vetách je celý minulý čas obsiahnutý v slovese. Ak je sloveso pravidelné, bude si k sebe pripájať koncovku -ed. Ak nie je, jeho minulý tvar nájdeme v tabuľke irregular verbs, ktorú by bolo ozaj že vhodné ovládať naspamäť, keďže je niečo ako násobilka pre angličtinu. V otázke a zápore nám tieto starosti odpadajú, lebo vtedy používame pomocné sloveso did, kvôli ktorému zostáva plnovýznamové sloveso v základnom tvare.

Pokiaľ však potrebujeme v angličtine vyjadriť slovenské bol, situácia bude odlišná a omnoho jednoduchšia. V anglickej vete vtedy použijeme minulé tvary slovesa byť – was a were. Was používame iba v 1. a 3. osobe jednotného čísla, ale to už vám asi nemusím opäť pripomínať, do I? V zápore sa tieto tvary zmenia na wasn’t a weren’t a v otázkach sa iba prehodia s podmetom vety. Nič zložité, right?

Nezabúdajte, pokiaľ si nie ste s čímkoľvek istí, opätovne si prehrajte súvisiace videá. Uvidíte, že aj veci, ktoré vám spočiatku nedávali význam, sa zrazu stanú veľmi jednoduchými. Po vypracovaní týchto cvičení si nezabudnite skontrolovať vaše odpovede aj v priloženom kľúči. Na vlastných chybách sa vždy učí najefektívnejšie, takže sa ich nebojte robiť. Príjemnú prácu!

Cvičenia inšpirované publikáciou Essential Grammar in Use vydavateľstva Cambridge a Macmillan English Grammar In Context, Essential.

Mohlo by vás zaujímať

Biológia
Prírodopis
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Biológia
Základná škola
Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola